Home » Welkom!

Welkom!

Welkom bij Friesio Foundation!

Doelstellingen

Het doel van Friesio Foundation is het reizen, vakantie en recreatie door mensen met een beperking op alle mogelijke manieren te bevorderen De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het samenwerken met instanties welke reizen door mensen met een beperking stimuleren en bevorderen;
  • het fungeren als verbinding tussen mensen met een handicap en de toeristische industrie;
  • denktank en aanjager te zijn op gebied van toegankelijkheid in toerisme;
  • uitvoering van- en deelname aan projecten op bovengenoemde gebieden.

Visie

Friesio Foundation vindt dat mensen met een beperking onbeperkt moeten kunnen deelnemen aan reizen, vakantie en recreatie.
Hoog in het vaandel van Friesio Foundation staat gelijkwaardigheid.

Missie

  • Friesio Foundation wil bijdragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking door hun deelname aan reizen, vakantie en recreatie onbeperkt mogelijk te maken.
  • Friesio Foundation ondersteunt, neemt deel aan- en voert projecten uit die deze missie bevorderen. Friesio Foundation richt zich daarbij op mensen met alle vormen van beperking, lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en meervoudige, evenals op mensen met een chronische ziekte.
  • Friesio Foundation realiseert haar missie vanuit een jarenlange ervaring van haar bestuursleden met een passie voor haar werk. Enerzijds door initiatieven van anderen te stimuleren, te begeleiden en te ondersteunen en anderzijds door zelf initiatieven te ontplooien. Professionaliteit, betrokkenheid, zorgvuldigheid en transparantie zijn waarden die Friesio Foundation daarbij hanteert.

Vroeger Stichting Friesio, nu Friesio Foundation omdat de Foundation in vrij snel tempo een internationaal tintje krijgt. Het bestuur is afkomstig uit verschillende landen, Friesio heeft een project in Casamance (Senegal), het project Liberation Route for All speelt zich af in 6 landen, het project www.allgo.world gaat over de hele wereld en Friesio Foundation wil een vestiging openen in Duitsland – als dat niet internationaal is…